Eind 2002 is het aantal mobiele internetters groter dan het aantal met landlijnen inbellende surfers. Het onderzoek, dat door IDC in de Verenigde Staten is gehouden, gaat uit van de veertig miljoen huishoudens die in dit land online zijn. Dit aantal is echter iets meer dan de helft van alle mobiele commmunicatie-apparaten in de VS, dat op 75 miljoen ligt. Daar komt nog het aantal van veertig miljoen pieper-abonnees bij, aldus IDC.

In 2001 is iedere verkochte mobiele telefoon en pda geschikt voor webtoegang en wap-voorbereid. Het aantal mensen dat derhalve via een mobiel apparaat internettoegang zal zoeken, stijgt evenredig, verwacht IDC-analist Iain Gillot.

Hij denkt dat dit aantal nog kan stijgen als telecom-aanbieders hun klanten meer diensten gaan leveren op de mobiele apparatuur. Zo is het versturen van rekeningen in veel gevallen nog een dure papieren aangelegehied. Gebeurt dat via de telefoon, dan worden die kosten met de helft tot tweederde verminderd, aldus Gillot.

"De verschuiving naar draadloze internettoegang heeft een enorme invloed op IT-managers en webmasters", zegt Gillot. "Klanten die een webpagina met een telefoon bekijken, zien lang niet alle informatie die een pc wel op het scherm krijgt. Bedrijven moeten dus hun informatiepresentatie onder de loep nemen, of twee sites ontwikkelen." Volgens Gillot kan een wap-server bepalen welke client een bezoeker gebruikt, en op basis daarvan de presentatie aanpassen.

De komende paar jaar zijn de mobiele internetters nog sterk in de minderheid, maar de kansen liggen volgens Gillot open voor degenen die op deze verschuiving anticiperen. "Bedrijven kunnen een voorsprong opbouwen door hun site nu 'mobiel' te maken."