Vooral de sterk aantrekkende markt van mobiele telefoons en pc's zijn volgens de marktvorser debet aan de grotere groei. Eerder ging IDC nog uit van een groei volgend jaar van 16 procent. Dat was in april. In de tweede helft van dit jaar is de markt echter sterk aangetrokken. Dit heeft vanzelfsprekend ook invloed op de groeicijfers voor dit jaar. Waar het onderzoeksbureau eerder nog rekening hield met een groei van 9 procent, wordt dat nu naar verwachting 14 procent. Ook de komende jaren zal de groei in eenzelfde tempo doorzetten, zo verwacht IDC. Het bureau gaat uit van een jaarlijkse groei van gemiddeld 12,5 procent, waarmee de omzet in 2008 zou uitkomen op 282 miljard dollar. Dit jaar is dat nog 160 miljard.