Vooral de grote bedrijven in Europa zullen de drijvende kracht achter de adoptie van webservices zijn, concludeert de marktonderzoeker. IDC beseft dat de technologie nog in de kinderschoenen staat, maar dat de potentie van deze `nieuwe e-businessarchitectuur' enorm is. De adoptie gebeurt echter in twee fasen, voorspelt de marktvorser. "Op korte termijn zullen webservices zich vooral richten op integratie binnen de bedrijfsmuren", licht Nathaniel Martinez van IDC toe. "De tweede fase zal bestaan uit het aan elkaar koppelen van applicaties tussen bedrijven." IDC verwacht dat de markt voor webservices de komende jaren flink zal groeien. In 2007 zullen West-Europese bedrijven gezamenlijk zo'n 7,8 miljard dollar aan webservices-gerelateerde zaken als hardware, software en services uitgeven. In 2002 was dit slechts 108 miljoen dollar.