Over het hele jaar 2002 zouden namelijk 53.000 printers meer zijn verkocht. Dit komt neer op een stijging van 6,8 procent. In de laatste drie maanden van vorig jaar werden in totaal 202.000 inkjetprinters verkocht. Een jaar eerder waren dat er nog 210.000. Ondanks deze dip in de verkoopcijfers, zijn analisten positief over de markt voor inkjetprinters. "De vraag naar inkjetprinters blijft sterk", aldus IDC-analist Katina Goussetis. "De jaarlijkse groei van inkjetprinters stemt ons positief." Voor de komende jaren wordt vooral een sterke groei verwacht van de multifunctionele printer (all-in-one).