Volgens onderzoeksbureau IDC staan directeuren positiever tegenover investeringen in de markt en tonen ook bedrijven zich steeds meer bereid om in it te investeren.

Het vooruitzicht op herstel past bij het huidige West-Europese economische herstel, en geeft blijk van een verbeterd vertrouwen in de economie. Tegenover een wereldwijd afnemende vraag staan de Europese directeuren die 2006 en 2007 met vertrouwen tegemoet zien.

IDC noemt meerdere factoren die bijdragen aan deze positieve houding. Zo wordt een groei van het bruto-inkomen van de West-Europese landen voorspeld, dalen de werkloosheidscijfers en stijgen de winstcijfers van bedrijven.

De it-markt kan echter ook negatief beïnvloed worden. Hoge olieprijzen, politieke instabiliteit en passiviteit worden als grootste bedreigingen genoemd.