“De toekomst van het web is HTML5”, schrijft Dean Hachamovitch, chef van de Internet Explorer-afdeling. Daarom ondersteunt de aankomende versie van Microsoft’s browser HTML5 van harte. Maar waar het aankomt op video in HTML5, zal IE9 zich beperken tot de codec H.264 codec. Daarmee sluit Microsoft uit dat een open source alternatief, zoals Ogg Theora, zal worden ondersteund.

Google wedt op verschillende paarden en Chrome ondersteunt zowel H.264 als Ogg Theora. Rivaliserende browsermakers Mozilla en Opera hebben zich uitgesproken vóór Theora en tegen H.264, omdat die laatste proprietary is.

H.264 is afgedekt

H.264 is een gangbare, maar gesloten codec, waarvoor in beginsel royalties moeten worden betaald, alhoewel tot 2016 de licentie voor webgebruik gratis is. Dat H.264 gesloten en gelicentieerd is, is volgens Microsoft juist een voordeel ten opzichte van open source alternatieven.

“Het onderscheid tussen de beschikbaarheid van de broncode en het bezit van het intellectueel eigendomsrecht op die beschikbare broncode is cruciaal. Momenteel zijn de intellectuele eigendomsrechten voor H.264 breed beschikbaar middels een overzichtelijk licentieprogramma van MPEG LA. De rechten op andere codecs zijn vaak minder duidelijk, zoals beschreven in de pers”, schrijft Hachamovitch.

Patentoorlog tegen Ogg Theora

Hij doelt op de aanhoudende claims van verschillende partijen, waaronder MPEG LA, dat Ogg Theora codec-patenten schendt. Deze dreiging wordt bevestigd in een e-mail die afkomstig zou zijn van niemand anders dan Steve Jobs, de ceo van Apple.

Gevraagd om een reactie op een open brief van de Free Software Foundation schrijft Jobs: “Alle video codecs zijn met patenten gedekt. Een patentverzameling wordt op dit moment samengesteld om Theora en andere “open source” codecs aan te pakken. Helaas, dat iets open source is betekent of garandeert nog niet het geen inbreuk maakt op andermans patenten.”