Dit heeft de regering in Dublin besloten omdat niet aangetoond kan worden dat het elektronische stemsysteem van Nedap Powervote volledig betrouwbaar is. Premier Bertie Ahern besloot in maart een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren nadat de oppositie en een aantal maatschappelijke organisaties waaronder de Irish Computer Society (ICS), een vereniging van ict-specialisten, hun twijfels uitten over de betrouwbaarheid en accuratesse van het systeem. De Commission on Electronic Voting (CEV) publiceerde vrijdag een interim rapport waarin de aanbeveling wordt gedaan om het systeem niet tijdens de verkiezingen van juni te gebruiken omdat een continue stroom software updates het onmogelijk maakt alle noodzakelijke testen voor de verkiezingsdatum uit te voeren. Bovendien beklaagt de CEV zich erover dat het niet over de volledige broncode van de software kon beschikken. De commissie maakt zich ook zorgen over de beveiliging van de zogeheten `hardened pcs', de computers waarop de totalen van een bepaald kiesdistrict worden opgeslagen. Volgens experts die door de CEV zijn geraadpleegd kunnen ze zowel fysiek als softwarematig tamelijk eenvoudig worden gekraakt. De CEV benadrukte dat ze niet van mening is dat het systeem niet naar behoren zou kunnen functioneren. De commissie deed daarnaast de aanbeveling dat de definitieve versie van het systeem getest moet worden –liefst in een echte verkiezing– parallel aan de papier-en-potloodmethode. Uitstel is geen afstel, zo pareerde premier Ahern de kritiek van de oppositie die de regering verwijt 52 miljoen euro aan het project te hebben verkwanseld. Hij zei dat het vertrouwen van de bevolking in elektronisch stemmen nog steeds erg groot is. Bovendien heeft e-voting een grote publicitaire waarde. "Het is van levensbelang voor een land dat zoveel software verkoopt om voor modern te worden gehouden", aldus Ahern. De Ierse premier zei te hopen dat Ierland als Europa's grootste software-exporteur spoedig kan overstappen op moderne verkiezingstechnologie. "We staan lang niet zo hoog in de potlodenranglijst", zei hij zaterdag op een internationale persconferentie in Dublin ter gelegenheid van de uitbreiding van de EU.

Nederland

In antwoord op kamervragen heeft minister De Graaf, vlak voor het bekend worden van de Ierse beslissing om het gebruik van de machines af te gelasten, overigens laten weten dat naar zijn mening de machines voldoen aan de Nederlandse eisen. In Nederland worden de stemmachines getest door TNO. De testrapporten zijn echter niet openbaar, omdat ze zijn opgesteld in opdracht van Nedap. De Nederlandse overheid heeft geen beschikking over de software waarvan de machines gebruik maken. Deze software is geen open source. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt dat minister De Graaf het rapport van de Ierse commissie voor elektronisch stemmen nauwkeurig moet onderzoeken. "Het is voor kiezers in Nederland belangrijk om te weten waarom een product dat niet goed genoeg is voor de verkiezingen in Ierland, wel in Nederland gebruikt kan worden", aldus de organisatie. Ook roept Bits of Freedom de minister op zorg te dragen voor het openbaarmaken van alle testrapporten van de stemmachines in Nederland. Update, 4 mei 15:15 uur: Reactie Bits of Freedom toegevoegd.