Een van de onderdelen in de het IJslandse grondwetsvoorstel is netneutraliteit en het recht op toegang tot internet. Het wetsvoorstel is het resultaat van het werk van enkele honderden internetters. Het is het eerste wetsvoorstel dat via crowdsourcing met bijdragen van gewone burgers via internet tot stand is gekomen, schrijft persbureau AFP. Vrijdag is het wetsvoorstel ingediend in het parlement, dat er over moet debatteren en stemmen.

Website en social media

Na de economische crisis in 2008, die IJsland hard raakte, nam de druk uit de maatschappij om te komen tot een nieuwe grondwet toe. Dat proces leidde tot de betrokkenheid van gewone burgers bij de totstandkoming van de grondwetstekst. Dat gebeurde via de site van het grondwetcomité, die ook in het Engels beschikbaar is. Meer dan 1600 voorstellen en reacties zijn binnengekomen. Het grondwetcomité was ook actief op social media als Facebook, Twitter, YouTube en Flickr.

Openbare informatie

Eerder besloot het voltallige IJslandse parlement al dertien wetten aan te passen op het digitale tijdperk. Het gaat onder meer om online toegang tot overheidsinformatie en bescherming voor openbare informatie.

De IJslandse grondwet was gebaseerd op die van Denemarken en is bijna niet aangepast sinds het eiland in 1944 onafhankelijk werd. IJsland heeft 320 duizend inwoners.