Webwereld zoekt de beste IT-architecten van Nederland. Uit de vele aanmeldingen heeft de jury tien finalisten geselecteerd, die de komende dagen elk in een interview worden belicht.

Ligthart legt zijn veelomvattende taak even uit. Iedereen weet volgens hem hoe complex de organisatie bij banken in elkaar zit. Zeker als het aankomt op sparen, complexe producten en het combineren van gegevens. "Je hoeft maar een paar voorbeelden te geven en mensen snappen al dat het onder de motorkap heel complex in elkaar zit en dat je daar een beetje over moet nadenken. Met de parallel erbij dat een grote organisatie vaak meer dan duizend softwaresystemen heeft, doet dat het hem meestal wel", aldus Ligthart.

Een van die complexe systemen waar hij als it-architect aan werkt is een veranderprogramma bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Een overheidsproject dat al anderhalf jaar loopt. "We veranderen de hele organisatie, dat doet de IND voor een groot deel zelf, en we vernieuwen de complete informatiesystemen die primaire processen ondersteunen."

Legacy-systemen uitschakelen

Via het programma 'Indigo' worden volgend jaar een groot deel van de nu aanwezige legacy-systemen uitgezet. "Op dat moment wordt er een heel innovatief en nieuw informatiesysteem neergezet." De bedoeling van het nieuwe systeem is dat de overheid in dit geval grote gedeeltes van het systeem zelf kan beheren. "Dat zit hem met name aan de regelkant. Er is een hoop wetgeving en beleid. Dat brengen wij onder in een 'regeldoos'", schetst Ligthart.

Via die regeldoos krijgt de IND veel invloed op het beheer van zijn eigen systeem. Het beheer wordt normaal gedaan door grote, externe it-partijen die langzaam en duur zijn. Door een groot gedeelte van het beheer in handen van IND zelf te geven wil Ligthart de flexibiliteit in de toekomst vergroten en tegelijkertijd de kosten drukken.

'Eigenlijk wil ik dit helemaal niet'

Op het veranderprogramma voor de IND is Ligthart ook het meest trots. Vooral dat een dergelijk groot 'meerjaren miljoenen veranderprogramma' tot een goed einde gaat komen. Én dat de essentie van het originele idee "nog steeds fier overeind staat".

"Daar ben ik trots op, maar dat is niet alleen aan mij te danken, maar ook aan heel veel mensen om mij heen", wil Ligthart graag benadrukken. Daarmee doelt Ligthart vooral op de nauwe samenwerking met de IND, en in het bijzonder die met de cio en hoofd beleidsinformatisering.

Die laatste is de klant die hem opgaf voor de verkiezing van it-architect van het jaar. "Eigenlijk wil ik dit helemaal niet", geeft Ligthart lachend toe. "Ik heb een enorme smeeroliefunctie eigenlijk. Ik ben niet diegene die bepaalt wat het moet gaan worden, ik faciliteer alles wat er gebeurt. En dat betekent eigenlijk dat ik niet continu in de schijnwerpers wil staan maar meer op de achtergrond wil opereren."

It-architect moet ondersteunen

Volgens Ligthart moet een it-architect dan ook vooral het dagelijks nemen van besluiten ondersteunen. "Een architect kijkt altijd naar de iets langere termijn. De architectuur moet zo concreet ingebed worden dat je dagelijks besluiten kan voorleggen waarin besloten wordt of je links of rechts afslaat, waarbij je de effecten en consequenties in zicht brengt, tot en met de financiële aspecten", legt Ligthart zijn visie op architectuur uit. "Het moet gewoon de dagelijkse besluitvorming faciliteren."