Amerika zet zijn plannen om illegale downloaders zelf aan te pakken door. Het zogeheten 'six strikes' programma start nog dit jaar, meldt Ars Technica. Iedereen die auteursrechtelijk beschermd materiaal downloadt krijgt zes waarschuwingen waarna eventueel de verbinding worden afgesloten. Toch is de insteek volgens het CCI (Center for Copyright Information) vooral om mensen bewust te maken van hun digitale diefstal.

Het systeem is in 2011 bedacht. De downloaders worden gespot doordat een ingehuurde derde partij de filesharingsites gaat monitoren en de ip-adressen van de downloaders logt. De ip-adressen worden in een database opgeslagen en periodiek worden de gegevens naar de isp gestuurd. Die stuurt vervolgens een bericht naar de downloader.

Providers krijgen zelf de macht

Het systeem laat isp's uiteindelijk zelf beslissen wat zij met overtreders doen. Het CCI heeft op zijn website de zes waarschuwingen op een rij gezet. Na het ontvangen van een aantal waarschuwingberichten die op den duur moeten worden bevestigd als zijnde gelezen, krijgt de isp de macht. Vanaf waarschuwing vijf kunnen zij maatregelen nemen.

Deze zogeheten 'Mitigation Measures' omvatten een lijstje acties voor isp's. Zo kan als straf tijdelijk de internetsnelheid worden gereduceerd, een landing page worden ingesteld waarbij contact moet worden opgenomen met de provider of het moeten kijken van een video van 10 minuten over auteursrechten. Na de zesde waarschuwing is een overtreder volgens ICC-hoofd Jill Lesser “uit het programma."

Internet kan worden afgeknepen

Vervolgens is het punt aangebroken waarop isp's zelf in beeld komen. Dat zou in de praktijk kunnen betekenen dat het account van een veelpleger wordt afgesloten, zoals dat bijvoorbeeld in Frankrijk al na drie waarschuwingen gebeurt door copyrightorganisatie Hadopi. Maar ook aanklachten van auteursrechthebbenden zijn niet uitgesloten.

Toch zijn niet alle onderdelen van het plan duidelijk. Niemand weet bijvoorbeeld of overtreders na een aantal waarschuwingen kunnen overstappen naar een andere provider om dan weer op nul te starten. Of wie de autoriteit is bij het in beroep gaan tegen een onterechte waarschuwing.

'Weinig kans van slagen'

Ook de Amerikaanse digitale rechtenorganisatie EFF (Electronic Frontier Foundation) heeft weinig vertrouwen in het six strikes-programma. Het voortdurend uitstellen van invoering, het ontbreken van input vanuit de samenleving en het gebrek aan transparantie van de daadwerkelijke consequenties van overtredingen zouden het programma weinig kans van slagen geven.