Microsoft Antispyware classificeert Startpagina.nl als een zogenaamde `browser hijacker'. Gebruikers die de software op hun systeem hebben geïnstalleerd, kunnen Startpagina.nl hierdoor niet of nauwelijks instellen als opstartpagina. Microsoft raadt deze gebruikers aan MSN te gebruiken. Internetters kunnen hierdoor volgens de uitgever de indruk krijgen dat Startpagina op slinkse wijze instellingen in de browser verandert. Ook meent Ilse dat Microsoft misbruik maakt van zijn machtspositie door MSN aan te bevelen.

Rechter

Dit alles is Ilse Media een doorn in het oog. Het bedrijf stapt daarom naar de rechter om de fabrikant te dwingen de reeds verspreide software zodanig aan te passen dat Startpagina.nl weer ingesteld kan worden als opstartpagina. Tevens moet Microsoft huidige gebruikers van zijn antispywaresoftware voorzien van een update waarbij voor de installatie wordt gemeld dat Microsoft foutieve informatie heeft verspreid over Startpagina.nl. Tot slot eist Ilse Media een rectificatie op de website van Microsoft. Op alle pagina's waar wordt gerefereerd aan Microsoft Windows Antispyware moet een maand lang een skyscraper met een verontschuldigingstekst draaien. Om zijn eis kracht bij te zetten eist de uitgever een dwangsom van 250.000 euro voor iedere dag dat Microsoft zich – indien de rechter Ilse gelijk geeft - niet aan bovenstaande punten houdt, met een maximum van 20 miljoen euro. Microsoft verweerde zich aanvankelijk door te stellen dat de software nog in bètafase verkeerde.