De Imagine Cup is een programmeerwedstrijd met een idealistisch tintje: Microsoft hoopt niet alleen dat studenten in aanraking komen met Microsoft-oplossingen en –technologieën, maar wil de studenten ook aanzetten tot vernieuwende ideeën die praktisch realiseerbaar zijn. Maarten-Jan Vermeulen is als Academic Relations Manager bij Microsoft verantwoordelijk voor "de academische doelgroep": studenten aan universiteiten en hogescholen. Vermeulen zorgt in Nederland voor de organisatie van de Imagine Cup, die in ongeveer 125 landen wereldwijd plaatsvindt.

Afgelopen donderdag vond in Delft de halve finale plaats, op 28 mei is de Nederlandse finale in Amsterdam. De winnaar daarvan wordt uitgezonden naar de wereldwijde finale in Parijs.

Microsoft organiseert de wedstrijd niet zomaar: "Het doel van de Imagine Cup is om studenten laten werken met Microsoft, met onze technologie en daar koppelen we elk jaar een thema aan. Vorig jaar was dat educatie, het jaar daarvoor healthcare en dit jaar de sustainable environment."

Incubator

De drie Nederlandse winnaars krijgen ondersteuning om hun product verder te ontwikkelen. Die steun moet bovendien de deelnemer in Parijs bijstaan, want na een twaalfde plaats vorig jaar, hoopt Nederland dit jaar bij de laatste zes te eindigen.

Microsoft heeft zich in de aanloop naar de halve finale niet inhoudelijk met de ideeën bemoeid. Vermeulen: "We hebben wel gezorgd dat ze de spullen hebben, de software. We hebben een aantal gastsprekers uitgenodigd, we hebben met VROM contact gehad, hebben brochures meegegeven, wat naslagwerken, wat links. Sommigen hebben daar wat mee gedaan, anderen zijn juist heel andere dingen gaan doen."

"Vanaf nu gaan we wel een rol spelen: de top 6 krijgt in aanloop naar de finale een coach toegewezen. Die coach kan afkomstig zijn van ons, Achmea of Avenade. Met z'n drieën organiseren we dit in Nederland. Dat zijn allemaal technisch specialisten. Maar ze krijgen ook coaching op het gebied van: hoe geef je nu een presentatie? Dat is niet verplicht, dat moeten ze wel zelf willen. We bieden het aan en als ze het niet willen is het ook goed."

Microsoft-technologie is handig

Als jurylid kijkt Vermeulen echter niet alleen naar de presentatie wel klopt. "Het gaat om praktische uitvoerbaarheid, maar er moet ook wat onderzoek aan vooraf zijn gegaan. Het moet ergens op gestaafd zijn.

Bovendien ziet de sponsor graag dat zijn eigen technologie wordt gebruikt. "Het is een Microsoft-competitie, dus het is wel handig als je er ook Microsoft-technologie in hebt zitten," erkent Vermeulen.

Het vinden van toekomstige medewerkers is overigens niet het doel van de competitie. "Nee, we hebben helemaal geen plek voor die mensen", zegt Maarten-Jan Vermeulen. Daarmee bedoelt hij niet dat er geen vacatures zijn of dat het nieuwe Microsoft-kantoor nu al te krap is, maar er is een andere aanpak gekozen om studenten bij het bedrijf te betrekken. Zogenaamde student partners kunnen parttime iets voor Microsoft doen waarbij ze de benodigde software gratis tot hun beschikking krijgen.