Imation kwalificeert de regeling als 'strijdig' met het vrij verkeer van goederen, een van de hoekstenen van het EU-verdrag. "Consumenten en bedrijven betalen voor beschrijfbare cd's en dvd's veel meer dan nodig is, als gevolg van een Nederlandse heffingsregeling die onduidelijk, onrechtvaardig en oncontroleerbaar is,' zegt Brian Plummer, directeur EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) van Imation in een verklaring.

Het EU-verdrag geeft consumenten en bedrijven het recht zonder enige restricties producten te kopen in de interne markt. De Nederlandse overheid ontzegt volgens Imation de Nederlandse kopers dit recht door een volgens het bedrijf "onrechtvaardige heffingsregeling toe te passen op grensoverschrijdende handel in beschrijfbare cd's en dvd's."

Het bedrijf eist daarom dat de Nederlandse regering de randvoorwaarden en criteria volgend uit de Europese Auteursrecht-richtlijn 'naar behoren' implementeert in de Nederlandse thuiskopieregeling, dan wel directe financiële aansprakelijkheid aanvaardt voor de beweerde schade die rechthebbenden lijden als gevolg van thuiskopiëren.

Volgens Alexander Hent, jurist bij Imation, lichten ook veel andere lidstaten de hand met de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Auteursrecht-richtlijn. Vandaar dat ook Philips vorige week een klacht bij de Europese Commissie heeft ingediend tegen een kopieerheffing in Spanje.

Daarnaast loopt er een rechtszaak van de Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) bij de rechtbank met als bedoeling om bij het Europese Hof van Justitie uit te komen. De eerste hoorzitting heeft vrijdag plaatsgevonden in Den Haag en het (tussen)vonnis wordt begin 2008 verwacht.

Voor een blanco dvd-r bedraagt de heffing in Nederland meer dan 50 procent van de consumentenprijs. Deze volgens Imation "excessief hoge Nederlandse heffingen" op beschrijfbare media hebben een bloeiende zwarte markt doen ontstaan die ernstige schade berokkent aan Nederlandse wederverkopers die eerlijk zaken willen doen, stelt Imation. STOBI schat dat meer dan 40 procent van de Nederlandse consumptie van cd's en dvd's verkocht is zonder Nederlandse heffing.

Imation richt zich in dit geval op Nederland, omdat de Nederlandse regering blijk heeft gegeven open te staan voor herziening van de heffingsregeling en de Commissie daartoe herhaaldelijk om advies heeft gevraagd, aldus het bedrijf.