Metingen van StatCounter voor Europa en voor Nederland tonen een zeer lichte achteruitgang in het marktaandeel van Microsofts browser. Die daling is in lijn met de eerdere afname voor IE. Hetzelfde geldt voor de groei van alternatieve browsers als Firefox, Chrome en Safari. Die winnen licht terrein, maar niet ineens meer sinds de invoering van het browserkeuzescherm. De trend die eerder is ingezet, loopt gewoon door. Dat geldt zowel voor Europa als voor Nederland.

Nauwelijks impact

Het langverwachte, opgelegde, omstreden, en nog bijgestelde browserkeuzescherm heeft nauwelijks impact. Niet alleen is er geen sprake van massaal overstappen naar alternatieve browsers, ook een kleine maar zichtbare verschuiving is niet zichtbaar. Het door de Europese Commissie beoogde effect van meer gelijkheid op de browsermarkt is dus nog niet bewerkstelligd. In ieder geval niet door het keuzescherm dat elke Internet Explorer-gebruiker in de Europese Economische Ruimte voorgeschoteld heeft gekregen.

Microsoft heeft dat verplichte keuzescherm sinds begin maart uitgerold naar alle Windows-gebruikers die IE als standaardbrowser hebben ingesteld. Windows 7 is als eerste bediend, waarna Vista en XP zijn gevolgd. De laatste is op 27 april uitgerold, vertelt Ralf Becks, business group lead bij Microsoft Nederland. Hij spreekt van 1,3 procent verlies voor IE. "We kunnen dat toch wel zien als een compliment aan het product."

Becks zegt dat Microsoft zelf geen metingen heeft gedaan, en dat bijvoorbeeld het tellen van downloads geen goede meetmethode in dit geval is. Microsoft kijkt zelf ook naar webmeetbedrijven als StatCounter en NetApplications. "Op het hoofdkwartier hebben ze een lichte voorkeur voor NetApplications, maar mijn favoriet is StatCounter." Becks kan geen mededeling doen over hoe de lichte daling voor IE zich verhoudt tot de verwachtingen die Microsoft zelf had van het browserkeuzescherm. "Daar is intern veel over gespeculeerd, maar daar kan ik niet iets over delen."

'Geen mislukking'

Toch ziet de antitrustdivisie van de Europese Commissie het keuzescherm niet als een mislukking. "Het is nog veel te vroeg om de volledige impact in te schatten van een maatregel die vijf jaar van kracht blijft", reageert antitrustwoordvoerder Amelia Torres van de EC op vragen van Webwereld. "Microsoft zal medio juni een eerste rapport over de uitrol aanbieden aan de Commissie."

"We kunnen nu al wel zeggen dat het consumentenbewustzijn van de diverse beschikbare browsers significant is toegenomen door de maatregel van het browserkeuzescherm en dat concurrentie in de browsermarkt duidelijk intensiever is geworden gedurende de afgelopen maanden." Torres noemt als bewijs voor die toegenomen concurrentie dat de grote browsermakers, inclusief Microsoft, nieuwe browserversies uitbrengen of dat binnenkort gaan doen. "In dat opzicht is de maatregel nu al succesvol." In het geval van Microsoft heeft die softwareproducent inderdaad plannen voor, demonstraties en een preview van IE9 onthuld, maar die nieuwe versie staat gepland voor 2011.

Een eerdere antitrustmaatregel die de EC aan Microsoft heeft opgelegd, is in ieder geval overduidelijk niet aangeslagen. Het Amerikaanse bedrijf is in 2004 gedwongen een uitvoering van Windows zónder meegeleverde mediaplayer uit te brengen op de Europese markt. Dat zogeheten Windows N kost echter hetzelfde als de reguliere Windows-uitvoering (mét Windows Media Player) en heeft dan ook weinig aftrek gevonden. Noch consumenten noch pc-makers hadden er interesse in.

Mozilla: consumenten bewust

Ook Firefox-maker Mozilla ziet het niet somber in en zegt dat het nu nog te vroeg is om conclusies te trekken. Europees communicatiemanager Barbara Hüppe zegt dat het keuzescherm nu nog wordt uitgerold en dat het onbekend is aan hoeveel gebruikers Microsoft het tot op heden heeft gepresenteerd. Volgens de Windows-maker is het verplichte keuzescherm echter wel aan alle huidige gebruikers aangeboden. Het scherm is zo ingericht dat gebruikers een keuze móeten maken.

Mozilla haalt net als de EC ook de 'bijwerking' van het keuzescherm aan. "Terwijl het stemproces wat het keuzescherm vertegenwoordigt, de meeste aandacht heeft gekregen, geloven wij dat het nog altijd dat het belangrijker voor de markt op de lange termijn is dat Microsoft kernprincipes heeft moeten aannemen over het respecteren van gebruikerskeuze", stelt Europees communicatiemanager Barbara Hüppe van Mozilla.

Chrome kruipt op

Google heeft nog niet gereageerd op vragen van Webwereld over het browserkeuzescherm en de impact op Chrome. Die browser wint wel gestaag terrein, zowel in Europa als wereldwijd. Op laatstgenoemde gebied is IE nu net onder de 60 procent gezakt. Een nieuw dieptepunt sinds 1999, toen browserpionier Netscape nog de concurrentie vormde.

Ook Safari-maker Apple moet nog antwoord geven op de browserontwikkelingen. Safari is in Europa de op vier na meestgebruikte browser en in Nederland de op drie na meestgebruikte.

Opera optimistisch

Het kleine Opera tenslotte slaat ook een optimistische toon aan. Woordvoerder Tod Odland vertelt Webwereld dat het keuzescherm een grote impact heeft wat betreft het onderwijzen van internetgebruikers in heel Europa over het bestaan van alternatieve browsers. Ook Odland meent dat het keuzescherm op dit moment nog wordt uitgerold. Dat geldt overigens wel voor nieuwe pc's met Windows. Kopers daarvan krijgen het browserkeuzescherm voor ogen.

Het door Mozilla en Opera bejubelde bewust zijn heeft zich echter niet direct vertaald in overstappers. "Of het keuzescherm echt het marktbeeld verandert, dat moet nog blijken. Wij denken dat het nog te vroeg is om te concluderen of het een grote impact op de markt heeft of niet."

Open internetstandaarden

Todland stelt nog dat het eigenlijke doel van het initiatief was om mensen een echte keuze te geven voor hun gebruik van internetbrowsers én om het gebruik van open internetstandaarden door developers aan te moedigen. "We merken met interesse op dat Microsoft een stuk meer gericht is geworden op het uitbrengen van een standaarden-vriendelijke versie van Internet Explorer sinds de EC-zaak is begonnen door de antitrustklacht van Opera in december 2007."