Eind vorige week maakte Netscape bekend dat Navigator (browser-an-sich) en Communicator (de hele santenkraam) met onmiddellijke ingang gratis worden verspreid. En in het kader van de Unlimited Distribution mogen ook PC-makers, Internet-providers, telefoonmaatschappijen en anderen de browser rondsturen zonder er een cent voor te betalen. Maar nog schokkender was de mededeling dat Netscape de broncode voor de komende versie van Communicator, 5.0, gratis ter beschikking zal stellen. Programmeurs kunnen de browser waaraan Netscape zoveel bloed, zweet en tranen voor heeft vergoten, aanpassen en uitbreiden naar eigen inzicht. De beslissing lijkt een teken te zijn dat Netscape probeert om zijn invloed op het Internet te herstellen. Het weggeven van de software moet niet alleen het marktaandeel van Netscape opkrikken, maar het bedrijf ook meer kracht geven om Microsoft te lijf te gaan. En met een groter aandeel op de markt voor browsers hoopt Netscape ook meer toegang te krijgen tot ondernemingen – een markt waarop het bedrijf steeds meer op vertrouwt voor zijn inkomsten. Netscape zal een speciale website in het leven roepen waarop ontwikkelaars de broncode van Communicator kunnen downloaden en ervaringen uitwisselen. Voor deze koerswijziging heeft Netscape gekeken naar de succesvolle wijze waarop anderen op het Internet opereren, zoals de makers van de Apache webserver. Ook hiervan staat de broncode voor iedereen ter beschikking. Ontwikkelaars wordt gevraagd om eventuele wijzigingen en verbeteringen door te sturen naar Apache, zodat die kunnen worden opgenomen in toekomstige versies. Ook Netscape wil zo'n koers volgen. Nieuwe voorzieningen die door derden worden aangebracht zullen door het bedrijf worden bekeken en daarna mogelijk in de commerciële edities worden opgenomen. Alleen die goedgekeurde versie krijgt het logo van Netscape. Alle `vrije' versies moeten dat ontberen. Marktonderzoeker denken dat het nieuwe beleid een stijging van het marktaandeel voor Navigator en Communicator van tien procent zal opleveren. Maar ze zijn verdeeld over de vraag welke prijs Netscape daarvoor zal moeten betalen. Problemen worden voorzien bij al de verschillende versies die op het Internet zullen verschijnen. Sommige webpagina's zullen alleen met versie A te lezen zijn, terwijl versie B sommige applets zal weigeren af te spelen. Het logo `Geoptimaliseerd voor Netscape' zal aan betekenis verliezen. Ook maakt Netscape zijn browser kwetsbaar voor sabotage. Hackers kunnen hun eigen versie van de browser verspreiden met verborgen commando's die een chaos aanrichten op de lokale PC van de gebruiker. Surfers zullen zich afvragen of de software wel veilig is: welke versie moeten ze downloaden? Vooral bedrijven tonen vaak koudwatervrees voor `gratis' software die afkomstig is van het Internet. Zij zullen ook niet gerust zijn door de mededeling van Netscape dat het ook stopt met de ontwikkeling van zijn eigen Java Virtual Machine. Het bedrijf heeft JVM's geschreven voor wel 17 besturingssystemen, maar laat de keuze nu over aan consumenten en fabrikanten. En waarom zou een ontwikkelaar een prachtige toevoeging aan Communicator willen delen met anderen? In De Stemming kunnen lezers van WebWereld debatteren over de koerswijziging van Netscape. Twee lezers hebben al overeenkomsten genoemd met Linux, de freeware Unix-versie die door ontwikkelaars over de hele wereld wordt ondersteund. Een ander ziet wel bezwaren: "Er ontstaat een gevaar dat sleutelpersonen in de automatisering Netscape Communicator niet serieus meer nemen. Het is geen produkt meer van Netscape. Hierdoor zullen potentiele klanten overstappen op Microsoft Explorer. Netscape zou er beter aan doen een beter product op de markt te brengen en dan in de vorm van een vervanger van de Win95/98 explorer zoals Microsoft dat doet. Totale integratie is naar mijn mening het sleutelwoord." Mee doen aan het debat? Geef je mening!