Niet eerder nam India een standpunt in bij de keuze van het gebruik van open source of propriëtaire software. Dat laatste wordt niet uitgesloten, als er bijvoorbeeld aan speciale eisen moet worden voldaan, maar voortaan wordt er bij alle overheidsprojecten verplicht eerst gekeken naar een open source-oplossing. Daarvoor is een officieel beleidsdocument uitgegeven, waarin tevens staat dat als leveranciers open source software toch uitsluiten, zij dit voortaan moeten rechtvaardigen, meldt The Economic Times.

Strategische controle

De belangrijkste reden voor de keuze is het sneller en goedkoper leveren van digitale overheidsdiensten. India, dat bijna 1,3 miljard inwoners heeft , wil ook dat lokale overheden gebruik kunnen maken van de centraal gestuurde e-overheid. Over deze systemen en applicaties wil de overheid "strategische controle" houden.

"Het is een goed uitgewerkt beleid, al blijft er ruimte over voor verbeteringen", stelt directeur Sunil Abraham van onderzoeksorganisatie Centre for Internet and Society in Bangalore, tegenover TechWorld. Hij had liever gezien dat India in zijn beleidsdocumenten dezelfde definities en licenties als de Free Software Foundation had gebruikt en pleit nog voor een publieke opslagwebsite waar code is te vinden.