De expeditie is die van vier Amsterdamse archeologen met als doel een witte plek in de vaderlandse geschiedenis in kaart te brengen: de geheime missie van vijf schepen in 1598 naar de `oost'. Het Geloof, De Hoop, De Liefde, Trouw en De Blijde Boodschap voeren in dat jaar naar Zuid-Amerika om via deze route een weg naar Indië te vinden. De archeologen van de Universiteit van Amsterdam gaan naar de Fortescue-baai (destijds de Cordesbaai genoemd) in Chili om daar te zoeken naar restanten van een kamp. De Indië-vaarders sloegen dat op toen ze in de Straat van Magelhaes strandden. In de barre winter stierven door ziekte, kou en conflicten met de indiaanse bevolking zeker 120 van de 500 bemanningsleden. De rampzalige ontdekkingsreis heeft veel gemeen met de lotgevallen van Barentz en Van Heemskerk op Nova Zembla, twee jaar eerder. Die overwintering is wel volledig gedocumenteerd. Dankzij het Internet hoeft het thuisfront niet maanden te wachten op de resultaten van deze zoektocht: de Wereldomroep brengt op zijn website rechtstreeks verslag uit van de expeditie, aan de hand van dagboeken van verslaggeefster Gertie Schouten. Schouten trekt in haar eerste verslag voortdurend paralellen met de gebeurtenissen van vier eeuwen terug. De vijf schepen zijn getransformeerd in de vier onderzoekers en hun reporter die met 350 kilo bagage in 30 uur door de lucht naar Chili vliegen. "Het gaat ons in ieder geval tot nu toe een stuk makkelijker dan de reis van 1598. De bemanning had destijds al tien zware maanden achter de rug voordat ze aankwam in de Straat van Magelhaes." Het is de bedoeling dat de dagboeken iedere dag op de website van de Wereldomroep verschijnen. Veel zal er van afhangen of de ontdekkingsreizigers en hun reporter in het centrum van de Chileense stad Punta Arenas even de teen kunnen aanraken van het standbeeld van Magelhaes. Schouten: "De garantie voor geluk en voorspoed is ons verteld." Verwijzingen in Vindex naar Indie-vaarders: 166.