Hogeschool INHolland zet volgend jaar 35.000 studenten over op [email protected], Microsoft’s gehoste softwarepakket voor het onderwijs. Het is daarmee na de universiteit Tilburg de tweede Nederlandse hogeronderwijsinstelling die massaal migreert naar de cloud van Microsoft. De universiteit Utrecht en de OpenUniversiteit hadden eerder al gekozen voor de grote rivaal, Google Apps for Education.

35.000 in één klap

[email protected] biedt onderwijsinstellingen gratis gehoste Outlook, Exchange, Office Live Workspace en Skydrive van 25 GB online opslag. De keus voor Microsoft [email protected] is definitief, maar de migratie zit nog in de opstartfase, vertelt Cees Plug, directeur ICT van INHolland aan Webwereld.

Na de voorbereiding worden de studenten in één keer overgezet, waarbij de huidige maildienst 1 op 1 over gaat. Voor het begin van nieuwe schooljaar in september 2011 wil INHolland alle 35.000 studenten in de cloud hebben. Het inloggen op de accounts vindt lokaal plaats, omdat zowel Google als Microsoft hun clouddiensten hebben gekoppeld aan het authenticatieprotocol van SURF, de SURFfederatie.

Gebrekkige koppeling met Outlook

Er zit echter nog één grote technische hobbel in het migratietraject. Plug: "Er is een probleem met die federatieve koppeling. Op dit moment is Microsoft niet in staat om de SURFfederatie koppeling zo te leggen dat die ook werkt met rich clients, oftewel Outlook. De webmail werkt wel goed en die wordt ook veel gebruikt, maar we willen zonder meer de rich client hebben. Dat is momenteel een technische impasse."

"We zijn er van overtuigd dat Microsoft dit euvel kan tackelen, maar het moet voor ons op voorhand duidelijk zijn dat op het een relatief eenvoudig oplossing wordt met de rich client. Want we willen niet naderhand nog een migratie meemaken."

Vista-migratie mislukt

INHolland draait de mail nu lokaal op Exchange. Naast Google Apps is er ook gekeken naar Zimbra, maar die rekenen 5 euro per account per jaar. Plug: "Die business case kregen we simpelweg niet rond. Dan kunnen we het zelf goedkoper."

INHolland staat open om ook de mail van de medewerkers op termijn in de cloud te zetten, maar zal zich na de studentenmigratie eerst bezighouden met het besturingssysteem. "We willen van XP naar Windows 7. We hebben eerder een poging gedaan om naar Vista te migreren, maar dat kon niet omdat we te vroeg waren. Dat leverde veel softwareproblemen op en toen zijn we afgehaakt," vertelt Plug.

Google's achilleshiel

Er is nog niet besloten of studenten de keus krijgen om over te gaan naar [email protected] of dat iedereen standaard overgaat, maar dat laatste is wel de bedoeling. "Dat is ook exact de reden dat we voor Microsoft kiezen en niet voor Google, omdat vanuit de wetgeving een stukje privacy geborgd is. We willen dat de data binnen de Europese muren blijft en die zekerheden krijg je bij Google niet." Omdat die garantie er bij Google niet is móeten instellingen wettelijk een keuze bieden om Google Apps te weigeren.

Deze jurisdictiekwestie was, net als voor Universiteit Tilburg en de TU Delft, ook voor INHolland dé beslissende factor om niet voor Google te gaan. ICT-directeur Plug: "Het is toch een heet hangijzer. Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan. Ik bekijk dit soort dingen vanuit een worst case scenario, en dan moet je data zo veilig mogelijk zijn. Als je dan twee keuzes hebt en de een is veiliger dan de ander, dan is de keus duidelijk."

Spannende strijd

Met INHolland aan boord lijkt Microsoft het momentum van Google over te nemen in onderwijsland. De tussenstand komt hiermee op 2-2. De komende periode wordt spannend, aangezien verschillende universiteiten en hogescholen binnenkort zullen kiezen voor Google Apps of [email protected]

Tussenstand Google Apps Edu en Microsoft [email protected]: