Nergens valt uit af te leiden dat Nederland steeds verder achterop raakt bij de concurrentie, stelt prof.dr.ir. R. Smits zaterdag in NRC Handelsblad. Het klopt volgens Smits - hoogleraar Technologie en Innovatie aan de Universiteit van Utrecht - wel dat Nederland op een aantal punten zwakker is dan andere landen. "Maar op andere punten zijn we weer erg sterk." Volgens de hoogleraar zijn alle onheilsberichten dan ook overtrokken. Cijfers wijzen uit dat het aantal studenten dat afstudeert in schei-, wis- en natuurkunde daalt. B├Ętastudies als informatica, bouwkunde en medische biologie zijn echter in populariteit toegenomen, zo schrijft de krant. Een ander punt is de definitie van innovatie. "Niemand weet hoe je innovatie precies meet", reageert innovatiedeskundige dr. M Cornet van het Centraal Planbureau. Volgens Smits gaat de discussie over innovatie ook altijd over technologie. Over vernieuwingen in de dienstverlening hoor je nooit iets, aldus de professor.