Innovatieve ideeën verdienen een vruchtbare voedingsbodem. En geen bodem zo vruchtbaar als Silicon Valley, de nieuwe bubble voor start-ups groeit momenteel wederom tot in de hemel. Dat betekent veel geld voor 'me too' appjes die 'iets' sociaals, mobiel of met geolocatie doen.

Suikeroom Intel

Maar het betekent ook dat je zelfs als prepuber aan de bak kunt, na een injectie van niemand minder dan suikeroom Intel. Die pompt een onbekend bedrag in een project van Shubham Banerjee, 12 jaar toen de deal werd gesloten, inmiddels 13 geworden. Banerjee ontwikkelt een goedkope brailleprinter, schrijft Reuters, en hij is nuchter: hij blijft vooralsnog op school zitten.