De Amerikaanse rechtbank in Alabama heeft de rechtszaak die Intergraph tegen Intel aanspant, uitgesteld. Intergraph sleepte Intel in 1997 voor de rechter, omdat Intel als illegale monopolist zou opereren en Intergraph-patenten zou gebruiken in de productie van bepaalde processors. Sinds de zaak is aangespannen, zijn de beschuldigingen van Intergraph weersproken en aangevallen. Eind vorige week draaide de rechtbank een eerder vonnis terug, en in november vorig jaar werd de aanklacht over patentinbreuk ongegrond verklaard. Intel zou volgens de rechter legaal toegang hebben gekregen tot de patenten door een uitwisselingsovereenkomst die het bedrijf met National Semiconductor heeft gesloten. Intergraph is in beroep gegaan. De vraag of Intel de wetten van Alabama heeft overtreden wordt in een aparte zaak beslist, aldus een woordvoerder van Intel. Intergraph wilde niet direct reageren op de ontwikkelingen. De meest recente uitspraak kan betekenen dat het hele proces vertraging oploopt. Intergraph baseerde zijn zaak grotendeels op de aanname dat Intel de kartelwetten heeft overtreden. De uitspraak van vorige week pleit de chipfabrikant vrij van deze aanklacht en heeft Intergraphs zaak ondermijnd. Intergraph zegt dat het de beschuldiging moet herformuleren, en dat dat niet op tijd kan gebeuren om de procesdatum van 20 juni van dit jaar te halen. Het proces is derhalve tot nader order opgeschort.