ESI heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken een `visiedocument' geschreven en schetst hierin de mogelijke technologische ontwikkelingen tussen nu en 2010. Het instituut verwacht dat `embedded systems' een grote omwenteling te weeg zal brengen en spreekt van de derde ict-innovatiegolf (na internet en mobiel). Het rapport concludeert dat Nederland op het gebied van dergelijke systemen een goede uitgangspositie heeft. Deze positie heeft Nederland vooral te danken aan de aanwezigheid van Philips, zo stelt ESI. Het instituut ziet voor de Nederlandse industrie onder meer goede mogelijkheden op het gebied van decentrale besturing en het op afstand monitoren. Het Embedded Systems Institute is opgericht door de Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, TNO, ASML, Océ en Philips.