Uit een studie van Lawrence Roberts, oprichter en CTO van Caspian Networks, blijkt dat het internetverkeer verviervoudigd tussen april 2000 en april 2001. Als ontwerper en ontwikkelaar van ARPANET, de basis van het moderne internet, wordt Roberts door velen beschouwd als de 'vader van het internet'. In tegenstelling tot rapporten van diverse analisten die menen dat de groei van het internetverkeer afneemt, beweert Roberts dat dat niet het geval is. Hij baseert zijn onderzoeksresultaten op datagegevens van de basisverbindingen van het internet die beheerd worden door de 19 grootste internetproviders ter wereld. "De resultaten van de analisten en onderzoeksbureaus zijn slechts vermoedens", zegt Roberts, doelend op de manier waarop men tot de resultaten is gekomen. "Zij legden een link tussen het internetgebruik en de afname in de verkoop van internetapparatuur." Een van de onderzoeksbureaus die tot dergelijke conclusies kwam, is RHK. Het bedrijf is het helemaal niet eens met de 'beschuldiging' van Roberts dat het slechts om vermoedens gaat. Volgens RHK is wel een viervoudige groei opgetreden, maar niet in het internetverkeer zelf. "De groei in het internetverkeer is het afgelopen jaar teruggelopen van 128 procent naar 90 procent. Onze manier van meten neemt het aantal hubs ook mee. Als een pakketje data over het internet gestuurd wordt, kan het langs drie of vier hubs komen. Dan kan het drie of vier keer geteld worden, maar dat is niet juist omdat het om een pakketje gaat. Dat hebben wij er uit gefilterd." En dan kom je volgens RHK op heel andere onderzoeksresultaten uit.