Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan vooral het midden- en kleinbedrijf op het terrein van arbeidsomstandigheden en veiligheid fors besparen op de administratieve lasten. De overheid ziet hierbij een grote rol weggelegd voor zijn infosites arbo.nl en rie.nl (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie). Niet alleen moet bijvoorbeeld het zoeken naar noodzakelijk arbo-informatie makkelijker worden. Ook moeten ondernemers op Arbo.nl praktische informatie kunnen vinden over geldbesparende kwesties, zoals inzicht in kosten en baten en het belang van gezond personeel. Met de verbetering van de informatievoorziening, de digitalisering van de diverse eisen aan de branchespecifieke risico-inventarisaties en achterliggende website (rie.nl), denkt de overheid de administratieve lasten met 85 miljoen euro te kunnen verminderen. Op het totaal zijn deze besparingen echter een druppel op een gloeiende plaat. Al met al heeft het kabinet 130 maatregelen bedacht waarmee het totale bedrijfsleven jaarlijks zo'n drie miljard euro zou moeten kunnen besparen.