Het plan voor een `alternatief internet' is opgezet door CTR Group in New Jersey (VS). Dit bedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van faciliteiten voor het Internet. Deze week maakt CTR zijn nieuwste plan bekend aan 250 telecommunicatiebedrijven in 175 landen. Het project, Oxygen genaamd, voorziet in de aanleg van nieuw glasvezelnet dat de huidige backbone in de Verenigde Staten moet ontlasten. Op dit moment loopt nog meer dan de helft van al het internetverkeer binnen Europa en Azië via de Verenigde Staten. Binnen vijf jaar moet het netwerk operationeel zijn. De bedoeling is dat er zo'n 320.000 kilometer glasvezelkabel wordt gelegd op de zeebodem met 262 aansluitingen in 175 landen. De kosten van de aanleg en exploitatie van dit supernet zullen naar alle waarschijnlijkheid rond de 14 miljard dollar (bijna 28 miljard gulden) bedragen. Als het netwerk er eenmaal ligt, is de tijd van wachten op het Internet zo goed als over. Er kunnen snelheden van bijna 100 Gigabits per seconde gehaald worden. Deze grote hoeveelheid bandbreedte maakt het mogelijk dat er zware toepassingen benut kunnen worden. Het gebruik van Internet wordt hierdoor stukken sneller. Het is ook niet ondenkbaar dat het binnen afzienbare tijd mogelijk is via dit netwerk onder meer goedkoop beeldtelefonie aan te bieden. Met de huidige stand van zaken op het Internet is dat nog toekomstmuziek, maar met het supernet wordt het mogelijk. Op dit moment moeten telecommunicatiebedrijven capaciteit kopen op satelliet- en kabelverbindingen. De kosten hiervan zijn hoog, omdat de bedrijven 25 jaar moeten vooruitdenken. Vaak gebeurt het dat er lange tijd niet optimaal gebruik gemaakt van de verbindingen en op andere momenten zit te springen om extra bandbreedte. Dat maakt het verkeer duur. `Oxygen' moet dat veranderen. Telecombedrijven kunnen van grotere bandbreedtes gebruik maken en op elk moment van de dag kunnen ze hun capaciteit vermeerderen of verminderen. Het gebruik wordt zo goedkoper. Het verschil tussen de traditionele telecombedrijven en het Internet zullen steeds kleiner worden. Nu is het al mogelijk om bijvoorbeeld beperkt via het Internet te bellen. Met de groeiende bandbreedtes wordt videoconferentie of beeldtelefonie mogelijk. En dat hoeft dan niet meer per se door de PTT of een ander telecombedrijf aangeboden worden. Oxygen staat echter geheel los van initiatieven als Internet-2 en Overnet. Deze netwerken zijn gebaseerd op een backbone in de Verenigde Staten. `Oxygen' maakt juist een einde aan de hegemonie van de Verenigde Staten en bezorgt de andere continenten meer bandbreedte.