Daarmee leidt internet tot een 'verdere verpersoonlijking' van de politiek, zo menen 30 van de 34 Nederlandse politici die meewerkten aan een onderzoek (pdf) van Democratie-digitaal.nl. Tweederde van de ondervraagde politici met een eigen site, zegt dat de eigen site wel eens op gespannen voet staat met het officiële partijstandpunt. Van de 34 politici hebben er 28 een persoonlijke website of een weblog. De meeste politici (38 procent) zetten een aantal keer per week nieuws op hun site. Eén op de vijf politici publiceert dagelijks. De bezoekcijfers van de politieke sites noemt Democratie-digitaal.nl 'redelijk goed'. "Eenderde van de sites trekt ongeveer tien tot vijftig bezoekers per dag. Bij een kwart van de sites ligt dat aantal tussen de nul en de tien bezoekers, bij 15 procent ligt het bezoekersaantal tussen de vijftig en honderd per dag." Een kwart van de respondenten heeft geen idee hoeveel bezoekers er komen. Het is onduidelijk hoe representatief het onderzoek is. Democratie-digitaal.nl nodigde tweehonderd volksvertegenwoordigers op lokaal, regionaal en landelijk niveau uit om deel te nemen aan de enquête. Slechts 34, voornamelijk lokale, politici gingen op de uitnodiging in.