Dat zegt althans Kc Claffy, oprichtster en directeur van de Cooperative Association for Internet Data Analysis (Caida). "Hard- en software die de veiligheid van internet moeten vergroten, maken het eigenlijk alleen nog onveiliger doordat ze slecht zijn getest of omdat ze niet goed zijn geïnstalleerd."

Claffy merkt op dat bedrijven helemaal afhankelijk zijn geworden van internet. Het wordt gezien als kritieke infrastructuur. "Daarvoor is het nooit ontworpen", aldus Claffy.

"Internet is nooit ontworpen voor dergelijke zware belasting. Daarbij komt dat het veiligheidsrisico wordt vergroot doordat slechte producten worden gebruikt door individuelen met gebrek aan kennis. Claffy vindt het daarom niet verrassend dat het aantal bekladde websites en het aantal virussen de afgelopen jaren is toegenomen.

"In een poging de bruikbaarheid van internet te vergroten, is de beveiliging jarenlang verwaarloosd." Voor de komende tien jaar verwacht Claffy dat de beveiligingsproblemen alleen maar erger worden.