Het onderzoek keek naar het ontbreken van enig internet in Amerikaanse steden (daaronder vallen ook inbelverbindingen en mobiele toegang) en naar 3 Mbps+ breedbandverbindingen. Opvallend is dat in verschillende grote Amerikaanse steden, waaronder Detroit, Miami, Cleveland en New Orleans, de armoede inmiddels zo schrijnend is dat meer dan een derde van de huishoudens van internet verstoken blijft.

Aangezien het onderzoek dit jaar voor het eerst is gehouden, is historische data niet beschikbaar. Wel kan gekeken worden naar de wereldwijde cijfers over internetgebruik die zijn onderzocht door de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU). In dat laatste rapport staat dat 56 procent van de huishoudens wereldwijd geen verbinding heeft. Genoemde Amerikaanse steden doen het wel beter, maar blijven ver achter het gemiddelde van 78 procent verbonden huishoudens in de Westerse wereld.

Nog net geen Afrika

In Afrika heeft maar één op de tien huishoudens een vaste verbinding, al heeft 20 procent van de inwoners daar toegang tot mobiel internet. Afrikaanse toestanden zijn het dus nog lang niet, al blijven de 24 steden ver achter bij de 94 procent toegang van Nederlandse huishoudens.