Dat blijkt uit een rapport van het Pew Internet & American Life project. Volgens dit onderzoek heeft 37% van de Amerikaanse beroepsbevolking, 38 miljoen mensen, momenteel toegang tot het internet. Van dit aantal is ongeveer tweederde dagelijks actief op het web. De werknemers gebruiken het in eerste instantie voor het doelgericht zoeken van informatie en het versturen van e-mail. Volgens de leider van het onderzoek, Lee Rainie, zegt driekwart van deze mensen dankzij internet beter te functioneren tijdens het werk. "Het is duidelijk dat tien jaar geleden internet nog nergens was op de werkvloer, en dat het nu is uitgegroeid tot een onmisbare kracht," aldus Rainie. Bovendien hebben de surfers bepaalde gebruiken als het gaat om internetten tijdens werktijd. Het merendeel van de ondervraagden spendeert per dag ongeveer een uur op het web. Dit betekent niet dat altijd serieus naar werkgerelateerde informatie wordt gezocht: ongeveer de helft van alle werknemers last tijd in voor ontspanning. Voornamelijk voor het online spelen van games, het bekijken van sportuitslagen en het kopen van producten. In bovenstaand onderzoek is niet onderzocht hoeveel geld privé-surfen op jaarbasis in de VS kost. Een Duits bureau deed dat wel. Volgens Sterling Commerce surft een Duitse werknemer tijdens werktijd gemiddeld 3,2 uur per week zonder zakelijke aanleiding. Op jaarbasis is dit een arbeidsuitval van 17,2 dagen. Dit kost het bedrijfsleven jaarlijks 104 miljard D-mark.