Dit zegt althans Peter Grootenboer, directeur van het gelijknamige juridisch adviesbureau en tevens woordvoerder van de Nederlandse brancheorganisatie voor incassobureaus. Grootenboer constateert uit eigen ervaring dat dat internet en postorder de Nederlandse betalingsmoraal ondermijnen. Ten opzichte van vorig jaar ziet hij in de eerste helft van dit jaar een toename van maar liefst 35 procent van het aantal wanbetalers via internet en postorderbedrijven. Deze stijging is groter dan de toename van het aantal klanten dat op afstand boodschappen doet. Deze ligt namelijk op 15 procent. Het aantal wanbetalers van erotische producten steeg met 44 procent zelfs nog harder dan de eerder genoemde 35 procent. Op dit moment heeft Grootenboer ruim vijfduizend zaken van 35 erotische postorderbedrijven en internetbedrijven in beheer. Volgens Grootenboer nemen de grote partijen het risico van wanbetalers bewust. "Verreweg het grootste deel van de klanten betaalt netjes op tijd. Zij betalen indirect ook voor de wanbetalers." Anders ligt het volgens hem bij de kleinere bedrijven. "Bij hen gaat het om een aanzienlijk deel van de omzet dat ze verliezen."

Anoniem

Grootenboer: "In de jacht op snel succes en marktaandeel nemen ze veel risico's." Zij weten bijvoorbeeld in veel gevallen helemaal niet of de klant daadwerkelijk diegene is voor wie hij zich uitgeeft. "Om maar omzet te draaien wordt tegenwoordig veel meer geaccepteerd dan vroeger." Grootenboer raadt bedrijven aan om niet zomaar iedere e-mail te accepteren. "Betere registratie bij aankoop gaat weliswaar ten koste van de anonimiteit, maar is een goede stimulans voor het betalingsgedrag." De consument is zich steeds meer bewust van deze veranderende houding van internet- en postorderbedrijven, concludeert Grootenboer. Hij stelt vast dat klanten voor anonimiteit kiezen bij aankoop van bijvoorbeeld erotica, en vervolgens zonder schaamte deze aankoop ter discussie stellen. Veel gehoorde verklaringen van wanbetalers van erotische artikelen zijn: de producten zijn nooit ontvangen, zijn besteld door de partner, de kwaliteit voldoet niet aan de verwachtingen, de bestelling heeft plaatsgevonden op verzoek van een ander, of tot slot: de besteller is verhuisd.