Tot nu toe was ICT-Office er voor it-dienstverleners en telecombedrijven. "Veel bedrijven van onze achterban hebben echter al substantiële belangen op internetgebied. Maar formeel vertegenwoordigden wij nog geen internetbedrijven", aldus Michel van Schie van ICT-Office.

Mede door de convergentie van technologische ontwikkelingen gaat dit nu veranderen, stelt Van Schie. Bovenden zijn lopen internetbedrijven vaak tegen dezelfde problemen aan als de bedrijven uit de telecomsector.

"Steeds meer leden worden bijvoorbeeld geconfronteerd met zaken als de bewaarplicht. Dus wilden we dit wat serieuzer gaan aanpakken en naar buiten toe uitdragen." Volgens de brancheorganisatie zijn er, naast de bewaarplicht, veel gemeenschappelijke belangen te benoemen zoals fraudebestrijding en kwaliteitsregelingen.

ICT-Office houdt zich bezig met onder meer belangenbehartiging, politieke lobby's en marktstimulering. De branchevereniging telt nu ongeveer 450 leden waaronder Microsoft, KPN, LogicaCMG en Cap Gemini.