Dit blijkt uit de jaarlijkse eGovernment-studie van adviesbureau Accenture. Vorig jaar zakte de Nederlandse overheid met haar internetaanpak wereldwijd van de elfde naar de dertiende plaats. De eerste drie plekken worden bezet door Canada, Singapore en de Verenigde Staten. Ons land staat momenteel tussen Frankrijk en Spanje in. In 2001 zakte Nederland al van de zevende naar de elfde plaats. Twee verkiezingen in één jaar en het ontbreken van een ict-minister zijn volgens de onderzoekers onder meer de oorzaken van de daling. Geen verbetering "De zogenoemde e-governmentstrategie van de Nederlandse overheid heeft nog niet geleid tot een aanmerkelijke verbetering van haar diensten via internet", aldus Accenture. "Hoewel er een goed internetbeleid geformuleerd is, loopt Nederland een steeds grotere achterstand op bij de daadwerkelijke uitvoering van dit beleid." Het onderzoek concludeert dat de Nederlandse overheid een krachtiger e-overheidsbeleid moet voeren met duidelijke prioriteitstellingen. Accenture constateert namelijk nauwelijks stijgingen of veranderingen in de aangeboden diensten of verbeteringen op het gebied van klantvriendelijkheid. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld België, dat van de zestiende naar de negende plaats stijgt, onder meer door de invoering van een functioneel overheidsportaal. Veilige transacties Het is niet alleen kommer en kwel in ons land. Zo is voortgang geboekt met de stroomlijning van basisregistraties om verdere en gemakkelijkere integratie van overheidsdiensten via internet tot stand te brengen. Verder stellen de onderzoekers dat Nederland als derde land na de Verenigde Staten en Canada heeft geïnvesteerd in een nationale `public key infrastructure' (pki). Deze kan worden gebruikt om de communicatie tussen bedrijven, burgers en overheidsinstanties te verbeteren en e-commerce veiliger te maken. Accenture raadt de Nederlandse overheid dringend aan om haar achterstand in het aanbod van online diensten weg te werken. "Een gedegen e-overheidsbeleid (en een goede uitvoering daarvan) zal de overheid op termijn veel geld kunnen besparen en de burger veel tijd."