De regels voor de verwerking van de cookies worden flink aangescherpt, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Het kabinet heeft onlangs een eigen conceptvoorstel gepresenteerd voor strengere wetgeving rondom cookies. Dit in navolging van een Europese richtlijn om cookies vanaf mei 2011 opt-in te maken. De Nederlandse internetbranche heeft tot 28 mei om te reageren.

Cookies kunnen onder andere worden gebruikt om inlognamen te onthouden, surfinformatie te vergaren en een browser te identificeren voor een website. Een cookie slaat al die data lokaal op zodat de gebruiker niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren. De web- en databaseservers waarop een site draait, kunnen hiermee ook informatie koppelen aan specifieke gebruikers en waar zij bijvoorbeeld vandaan komen.

De internetsector is fel tegenstander van het toestemming vragen voor het plaatsen van cookies, zo blijkt uit enkele reacties op het voorstel tot nu toe. Gevreesd wordt dat een strenge cookieregeling internetgebruikers weggejaagd.

Vooral de praktische uitwerking van een opt-in -verplichting is onderwerp van tegenwerking. In het wetsvoorstel (pdf) staat dat er nog "bekeken moet worden hoe het toestemmingsvereiste praktisch kan worden vormgegeven", maar in een toelichting op het conceptvoorstel staan wat suggesties die de internetbranche doen sidderen.

Hokje aankruisen

Zo wordt er in de toelichting (pdf) gerept over een "hokje" dat de gebruiker moet aankruisen om toestemming te geven voor het plaatsen van een cookie. Verder wordt in de toelichting constant gehamerd op het feit dat de vermelding "ondubbelzinnig" moet zijn.

De weerstand tegen het voorgestelde "hokje" is groot. "Dit zal het internetgebruik niet alleen een stuk bewerkelijker maken, de websites worden door de pop-ups ronduit gebruiksonvriendelijk", meldt het Platform Affiliate Netwerken (PAN), de branchevereniging voor enkele grote affiliate marketing netwerken.

Ook Thuiswinkel.org vindt dat een opt-in regime "het internetverkeer onnodig ingewikkeld maakt". Bovendien leidt het tot "een verhoging van kosten bij webverkopers".

Vlucht naar sites VS

Het PAN vreest ook dat door de "rigide handmatige opt-in implementatie" veel internetgebruikers zullen vluchten van "bewerkelijke Europese sites naar gebruiksvriendelijke Amerikaanse sites".

Het PAN stelt andere maatregelen voor om de privacy van de internetgebruiker te waarborgen. "Een eerste oplossing om aan de voorgestelde wetgeving tegemoet te komen is dan ook het implementeren van een browser waarmee de gebruiker zelf zijn cookiebeheer beter kan uitvoeren."

Buitenlandse cookies

DDMA, de branchevereniging voor dialoogmarketing, laat in statement ook stevige twijfels doorklinken over het cookievoorstel. De vereniging vraagt zich af hoe de overheid regels omtrent cookies die geplaatst worden vanaf een buitenlandse server worden gaat handhaven.

Johan van Mil, vice-voorzitter van DDMA, schrijft dat gericht adverteren en het plaatsten van cookies onlosmakelijk verbonden zijn met de businessmodellen van internet. "Content kan gratis worden aangeboden, doordat de mogelijkheid van gericht adverteren bestaat. Dit aspect wordt onderbelicht."

Doelgroepbenaderingen

De vereniging Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB), waar Webwereld-uitgever IDG lid van is, verwacht dat een opt-in regime zou kunnen leiden tot "een volledige stilstand betreffende intelligente doelgroepbenaderingen", zeker als elke internetcampagne met een cookie vooraf gegaan moet worden door een opt-in.

Volgens het IAB kiest Nederland een te strenge interpretatie van de Europese richtlijn voor het gebruik van cookies. De vereniging pleit er voor om dat internetgebruikers hun cookies persoonlijk via de browser beheren.