De FBI heeft gegevens over internetfraude verzameld uit de VS, Duitsland, Canada, Australi├ź, Engeland en Japan. Vorig jaar werden er 48.252 klachten ingediend over fraude op het web. In 2001 was dat nog 16.755, zo schrijft The Wall Street Journal. De omvang van de fraude was 54 miljoen dollar, tegen 17 miljoen dollar in het jaar daarvoor. Opvallend was dat 46 procent van de klachten over fraude bij internetveilingen ging. De rest betrof producten die online waren gekocht, maar nooit werden geleverd, creditcardfraude en nep-investeringen. De federale recherche verwacht overigens een toename van de internetfraude naarmate de e-commerce grotere vormen aanneemt.