Tot deze conclusie komt het Belgische onderzoeksbureau InSites dat het gebruik van internet in België in kaart heeft gebracht. Bijna de helft (49 procent) van de Belgen is minimaal één keer per maand op internet. In vergelijking met vorig jaar is dit een stijging van slechts 1 procent. Inmiddels heeft 65 procent van de Belgen ouder dan vijftien jaar een pc. Van deze groep beschikt 84 procent over een internetaansluiting. Van de groep zónder pc is 90 procent echter niet van plan er eentje aan te schaffen. "Om als medium nog structureel verder te kunnen groeien, is het noodzakelijk dat het de aankoop van pc's wordt gestimuleerd", zegt Steven van Belleghem, onderzoeker bij InSites. Met name bejaarden en ongeschoolden zijn volgens het onderzoeksbureau lastig aan de pc te krijgen. Zo heeft meer dan de helft van de 55-plussers in België geen computer. Onder bejaarden is dit zelfs 80 procent. "Indien we deze doelgroepen willen overtuigen om internetgebruiker te worden, zijn stimulerende maatregelen nodig", meent Van Belleghem. "Dat is niet enkel een taak voor de overheid, maar ook voor de providers en computerbouwers. Momenteel is voor senioren en laaggeschoolden de aankoop van een pc een te grote uitgave in vergelijking met de toegevoegde waarde."