Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) hadden vorig jaar 3,8 miljoen Nederlandse volwassenen nog nooit gebruikgemaakt van internet. In 2003 waren dit nog 4,2 miljoen volwassenen.

De stijging van het aantal internetgebruikers is vooral te danken aan de grote groep senioren die voor het eerst het web is gaan betreden. Ongeveer een op de vijf 65-plussers heeft wel eens gebruikgemaakt van het web. Bij deze groep bedraagt de jaarlijkse stijging van het internetgebruik 36 procent. Bij de Nederlanders van 12 jaar en ouder kwam de groei niet boven de 9 procent uit.

Niet geheel verrassend constateert het CBS dat jongeren tussen de twaalf en achttien jaar bijna allemaal internetervaring hebben. Slechts 3 procent valt hierbuiten. Onder de ouderen van 75 jaar en ouder heeft slechts 8 procent wel eens het medium gebruikt.

Niet alleen de leeftijd bepaalt het internetgebruik. Ook het opleidingsniveau heeft hier volgens de onderzoekers invloed op.