Onder de mensen die geen beschikking hebben over internet bevinden zich traditioneel veel vertegenwoordigers van de zogenoemde zwakkere groepen: ouderen, gehandicapten, minderheden en mensen met lage inkomens. Uit nieuw onderzoek van Pew Internet and American Life Project blijkt echter dat de groep niet-gebruikers steeds vaker bevolkt wordt door mensen die ooit wel hebben geïnternet, maar daar inmiddels van afzien, zo schrijft Wired. Van de `offline Amerikanen' wordt maar liefst 17 procent aangeduid als `internet dropout'. Ooit bevonden zij zich wel op de digitale snelweg, maar zij zijn er om de een of andere reden in teleurgesteld geraakt. Volgens de onderzoekers is een van de belangrijkste oorzaken de frustratie van alle technische problemen van software en internetverbindingen. De vaak gesuggereerde `loopbaan' van niet-gebruiker, via online beginnner naar breedbandgebruiker is in ieder geval lang niet in alle gevallen aanwezig. In totaal zegt 42 procent van de onderzochte Amerikanen dat het geen internet gebruikt. Dit komt neer op bijna 34 miljoen volwassenen. Van deze groep heeft een deel wel degelijk de mogelijkheid om online te gaan, maar heeft daar simpelweg geen zin in. Ongeveer 27 procent van de Amerikanen is überhaupt niet in staat om te internetten, aldus Pew Internet.