De cd-verkoop is het afgelopen jaar significant gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. De verkopen daalden in sommige EU-landen met wel twintig procent. Volgens de International Federation of the Phographic Industry (IFPI) maken zo'n drie miljoen internet gebruikers ongeoorloofd gebruik van `gratis muziek', wat de oorzaak zou zijn van de dalende omzet. De IFPI heeft de Europese Unie gemaand tot het strakker aantrekken van de teugels. Vooral de wetgeving op het gebied van internet piraterij moet strenger worden. Daarnaast wil de IFPI dat de EU de belasting op muziek opheft. Jay Berman, voorzitter van de IFPI verklaarde tegenover de Independent dat `gratis muziek zeer aanlokkelijk klinkt, maar het uiteindelijk leidt tot minder nieuwe releases, minder artiesten, minder keuze en uiteindelijk een verarmde Europese cultuur'. Volgens de IFP leidt dit uiteindelijk tot een verlies van duizenden banen in de entertainmentindustrie. In het jaar 2000 waren er artiesten die met gemak miljoen albums verkochten. Vorig jaar is dat niemand meer gelukt en de vooruitzichten voor dit jaar zijn volgens Berman niet hoopgevend.