In de rapportage 'Het Lonsdalevraagstuk' (pdf) van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden stellen de onderzoekers dat 'racistische ontsporingen' op internet doorgaans onbestraft blijven. Sinds 1999 heeft internetracisme tot ongeveer tien strafrechterlijke veroordelingen geleid.

"Ook andere middelen om (rechts-)radicalisme en racisme op internet te beteugelen – via technische middelen of bijvoorbeeld via een vorm van digitale patrouille – komen vooralsnog niet van de grond", staat in 'Het Lonsdalevraagstuk'.

"De impliciete boodschap – dat racisme en discriminatie, evenals oproepen tot geweld en bedreigingen vanuit extreemrechtse hoek op het internet getolereerd worden – heeft zorgwekkende consequenties", menen de opstellers van de rapportage.

De onderzoekers menen wel dat er sprake is van een kentering. Zij wijzen onder meer op de plannen voor een notice and takedown-systeem dat het makkelijker moet maken om racistische websites uit de lucht te halen.

Overigens worden veel racistische websites waarop Nederlanders actief zijn, zoals Stormfront, niet in Nederland gehost. Dat maakt het voor de Nederlandse autoriteiten bijzonder lastig om actie te ondernemen tegen dergelijke sites.