Van de mensen die willen betalen voor beveiliging en privacy (respectievelijk 56 procent en 51 procent), zou maar liefst 60 procent bereid zijn om daarvoor vijf gulden of meer te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het bureau Blauw Research heeft gehouden onder 975 internetters. Dat Nederlandse internetters privacy hoog in het vaandel hebben blijkt volgens Blauw ook uit de bevinding dat bijna iedere internetter een privacyverklaring op een website belangrijk vindt en dat men een wettelijke regeling met betrekking tot bescherming van privacy noodzakelijk acht. Volgens onderzoeker Bernice Klaassen zijn deze bevindingen niet in tegenspraak met het grote aantal internetters dat gebruikmaakt van gratis internetproviders. "Het is wel zo dat bij de introductie van gratis internetproviders sommige partijen riepen dat je je privé-leven te grabbel zou gooien als je lid werd van zo'n internetaanbieder, maar bij de consumenten bestaat dat beeld allang niet meer." Internetters leggen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van privacy en veiligheid in de eerste plaats bij de internetprovider. Maar liefst 87 procent vindt dat de providers meer informatie moeten verschaffen. Maar ook de overheid zou volgens 52 procent van de ondervraagden een rol moeten spelen bij de bescherming van de privacy.