Dat blijkt uit een onderzoek naar het internetgebruik in Europa dat uitgevoerd is door onderzoeksbureau Interview-NSS. Met name onder jongeren is de groei van het aantal internetaansluitingen het sterkst. Ten opzichte van december 2000 hebben in juli 2001 bijna 10 procent meer jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar toegang gekregen tot internet. In de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar is die stijging zelfs 20 procent. Nederlandse ouderen blijven echter sterk achter in de groei. In de groep 50-plussers is de groei van het aantal internetaansluitingen iets meer dan 3 procent. De totale internetpopulatie is in Nederland met 10 procent gegroeid tot 61 procent sinds december 2000. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat KPN het grootste aandeel heeft als het gaat om marktaandelen voor internetproviders in Nederland. Het telecombedrijf heeft in totaal een aandeel van 32 procent (Het Net, Planet Internet en XS4ALL). De overige providers blijven sterk achter. 12Move heeft een aandeel van 7 procent. World Online, Zonnet, Freeler en Chello hebben elk een aandeel van 5 procent. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.internetbarometer.nl.