Een voorbeeld van zo'n actiegroep is de Unix Security Group, een pro-Islamitische hackersgroep bestaande uit Egyptenaren, Marokkanen, Koeweiti's en Indonesiërs, meldt The Washington Post. De Unix Security Group zou zich al een tijdje schuldig maken aan `hacktivisme', oftewel internetvandalisme. De actiegroep heeft deze maand al meerdere Engelse en Amerikaanse websites onder handen genomen. Na een succesvolle hack, werd op de website de volgende tekst geplaatst: "the new era of cyber war we promised! More is coming, just like the US do [sic] what it wants to the world, we will do what we want to the Internet. Stop the US terroristes [sic] and we will stop! Viva Iraq!" Beveiligingsbedrijf Mi2G verwacht in de komende weken meer protesten en anti-oorlogsacties op internet. Naast een toename van het aantal aanvallen op websites, is ook een toename geconstateerd van nieuwe virussen en wormen. Eerder deze week verspreidde zich al een virus, Ganda.A geheten, dat de ene keer satellietfoto's van Irak belooft en in andere gevallen een aanmoediging voor of een veroordeling van de Verenigde Staten bevat. The International Herald Tribune heeft een virusschrijver, genaamd Melhacker, geïnterviewd die bezig is naar aanleiding van de oorlog een nieuw virus te ontwikkelen. Eerder kwamen al virussen zoals Nedal (`Laden' achterstevoren gespeld) en VBS.Melhack.B van zijn hand. Dit waren echter vrij onschuldige wormen. Melhacker zegt nu met het `Scezda'-programma een virus te willen schrijven `dat effectiever is'. Daarbij krijgt hij hulp van hackers en virusschrijvers uit Pakistan en het Midden-Oosten.