De rechter heeft vorige week toestemming gegeven voor de inval bij E-vence en QuilBrite, respectievelijk de maker en de exploitant van Hyvesbot, een softwaretool die automatisch berichten - krabbels - verstuurd naar iedereen op Hyves die dat toelaat.

Onrechtmatige spamsoftware

Hyves meent dat Hyvesbot om verschillende redenen onmiskenbaar onrechtmatig is en heeft via hun advocaat van SOLV beslag laten leggen om bewijs te verzamelen voor een rechtszaak.

Door middel van de Hyvesbot kunnen ongevraagd en geautomatiseerd grote hoeveelheden berichten aan gebruikers van Hyves worden gestuurd. Dat is strijd met de antispamwet (Artikel 11.7 Telecomwet), stelt Hyves. Verder wordt door Hyvesbot allerlei informatie opgevraagd en opgeslagen zoals namen, overige profielinformatie en contactgegevens, wat in strijd is met de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Daarnaast schendt de krabbeltool de gebruikersvoorwaarden van Hyves, en zou het illegaal gebruik maken van de Hyves-API. Tot slot pleegt Hyvesbot inbreuk op auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrecht van Hyves, zo claimt de netwerksite. Door dit alles leidt Hyves schade, vooral omdat gebruikers veel last ondervinden van de krabbelspam en daarom de site links laten liggen.

Inval buitenproportioneel

Ruben Harms van E-Vence en Nick van Velzen van QuilBrite zijn 'geschrokken' van de inval en vinden de actie buitenproportioneel. "Hyvesbot doet niets illegaal. We doen precies hetzelfde als gebruikers op Hyves zelf kunnen, alleen hebben we het wat makkelijker gemaakt en in een jasje gestoken. We hebben niks gehackt of gebroken. We maken ook geen gebruik van de API", aldus Van Velzen tegenover Webwereld.

Volgens Van Velzen heeft hij eerder contact gezocht met Hyves, maar daar is toen geen duidelijk antwoord op gekomen. "En later kregen we ineens een brief van de advocaat dat we een onthoudingsverklaring moesten tekenen en 2000 euro boete te betalen. Wie gaat daar nou in mee? En vervolgens staan er plotseling vijf man op de stoep die de boel leeghalen!"

Hyves wil schikking

Raymond Spanjar van Hyves betreurt in een reactie aan Webwereld de gang van zaken. Volgens hem staat de onrechtmatigheid van Hyvesbot buiten kijf, maar had het 'nooit zover moeten komen'.

Ook Spanjar vindt de inval 'erg heftig'. Hij erkent bovendien dat Hyves geen reactie heeft gegeven op het eerste mailtje van QuilBrite, maar geeft aan dat de heren de verkoop hadden moeten staken nadat hun duidelijk was gemaakt dat Hyvesbot niet mocht. En dat hebben ze geweigerd.

Spanjar hoopt dat het niet tot een rechtszaak hoeft te komen: "Ik heb ze allebei vanochtend gebeld en hoop er uit te komen. Maar we hadden het al veel eerder onderling moeten regelen." Als Van Velzen en Harms nu beloven de verspreiding en verkoop van Hyvesbot te staken, dan is wat hem betreft de kous af. Dan ziet Hyves af van schadevergoeding.

Schadevergoeding

Van Velzen laat weten na het gesprek met Spanjar 'op zich' wel open te staan voor een schikking, maar hij wil de schade door advocaatkosten en misgelopen inkomsten doordat z'n pc was weggehaald wel door Hyves vergoed zien. "Ze hebben het helemaal fout aangepakt. Hij kan nou wel zeggen, we praten nergens meer over, maar bij hem was geen inval, bij mij wel."