- Nee, nou even geen grappen over een contradictio in terminis. Flevocultuur is "de complete culturele agenda van Flevoland".http://www.flevocultuur.nl

- Het meermaals bekroonde huis-aan-huisblad De Brug uit Nijmegen heeft naar eigen zeggen als één van de eerste bladen in deze categorie een eigen, volwaardige website.http://www.brugnijmegen.nl

- Jeroen Voogd maakte fraaie opnames van vlinders en motten in alle stadia van hun meestal zo korte leven. Daarnaast voorziet hij je op zijn site van alle mogelijke informatie over deze beestjes onder de naam Butterflies and Moths.http://www.butterflies-moths.com

- Inwoners van Maarssen zijn niet gelukkig met het volbouwen van deze gemeente door projectontwikkelaars. "Gebleken is dat de inspraakrondes wel plaats vinden, maar dat de burgers zich niet gehoord voelen. Als de gemeente tijdens een bijeenkomst laat weten dat reacties van burgers worden verwerkt in de plannen, is het voor omwonenden frustrerend te horen dat een nieuw appartementencomplex uiteindelijk groter in plaats van kleiner wordt", zo stellen de Bezorgde Bewoners Maarssen.http://bewonersmaarssen.tripod.com

- Voor Cyber Kids: Het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) heeft een speciale jeugdpagina over blindengeleidehonden opgezet. De informatie daarop kunnen jullie goed gebruiken voor een spreekbeurt of een opstel.http://www.generali.nl/kngf/forkids/home.html