De nieuwe Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding zal binnen een jaar met een advies komen om de ict-voorzieningen bij rampenbestrijding naar een hoger niveau te tillen. Volgens de ministerraad - die vrijdag heeft ingestemd met het instellen van de nieuwe commissie – valt er nog een hoop te verbeteren op ict-gebied bij rampen. "De voorzieningen van de verschillende hulpverleningsdiensten hebben nog niet het gewenste niveau", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de commissie onder ressorteert. "Er bestaan geen eenduidige richtlijnen voor ict en er ook geen sprake van standaardisering in de ict-systemen. Door versnipperde lokale en regionale ontwikkelingen ontstaat zonder landelijke sturing geen eenheid." De nieuwe ict-denktank moet hier nu voor gaan zorgen en zal voor 1 april 2005 met een concreet plan komen om de ict-voorzieningen van de `zwaailampensector' te verbeteren. Aan het roer van de commissie staat Loek Hermans, de voorzitter van MKB-Nederland. Verder zijn onder meer de regionale brandweercommandant van Amsterdam, de burgemeester van Arnhem en Commissaris van de Koningin in Utrecht vertegenwoordigd.