Dat bevestigt Pieter Kuipers, woordvoerder van Newconomy dat aandeelhouder is van Ipotentials. Eerder was al bekend geworden dat Ipotentials, dat investeert in startende internetbedrijven en consultancywerkzaamheden verricht, zijn werkzaamheden 'op een lager pitje' zou voortzetten. Omdat investeerders huiverig zijn om in internetbedrijven te investeren, heeft Ipotentials geen geld om in nieuwe, startende internetondernemingen te steken. "Ipotentials zal de bedrijven waarin geïnvesteerd is, passief beheren", aldus Kuipers. "Het heeft geen zin om iemand achter een bureau te zetten om die fondsen actief te laten beheren. We laten de bedrijven gewoon tot wasdom komen en gaan tegen die tijd wel weer eens overleggen wat we ermee gaan doen." Een van de investeringen van Ipotentials, Queer.nl, staat aan de rand van de afgrond. De homoportal heeft zijn redactie moeten ontslaan en heeft de medewerkers een brief gestuurd, waarin staat dat een 'stille surseance' het enige alternatief is voor een direct faillissement. Met de andere twee investeringen van Ipotentials – Leuke Dingen Doen en softwareontwikkelaar Motosoto – gaat het volgens Kuipers echter goed. "Motosoto heeft inmiddels vervolgfinanciering ontvangen." Danny Reitsma van Motosoto bevestigt dat de tweede financieringsronde 'positief' verloopt. Martin Franke, directeur van Ipotentials, wil niets zeggen over de problemen van Ipotentials. "Geen commentaar."