Veel weblogs plaatsen ook berichten uit de verboden kranten en online publicaties, zo meldt BBC News. De actie tegen de persbreidel is een initiatief van de in Canada wonende Iraniër Hossein Derakhshan. Dankzij zijn Engelstalige weblog ' Editor: Myself' is hij een van de bekendste Iraanse webloggers. Derakhshan uit vaak forse kritiek op het Iraanse regime (en de Amerikaanse president Bush). Naast zijn Engelse blog onderhoudt hij ook een weblog in het Farsi, de Iraanse taal. Daarop verschijnen bijvoorbeeld artikelen uit de aan banden gelegde site Emrooz. Derakhshan verklaart tegenover de BBC dat zijn actie is bedoeld om de Iraanse autoriteiten te laten zien 'dat het niet mogelijk is om het internet op dezelfde manier te censureren als ze met andere media hebben gedaan'. In die opzet lijkt Derakhshan in ieder geval geslaagd: de autoriteiten zitten danig met het internet in hun maag. Zij overwegen nu zelfs om het land los te koppelen van internet en een eigen intranet (een computernetwerk alleen voor Iran) te beginnen. De Iraanse machthebbers zijn allesbehalve blij met de actie van Derakhshan. In een door de staat gecontroleerde krant wordt de weblogger zwartgemaakt, onder meer omdat uit zijn weblog zou blijken dat hij alcohol drinkt.