De twee organisaties hebben hun goedkeuring gegeven aan de publicatie van de OOXML-specificatie als officiële standaard onder de naam ISO/IEC DIS 29500.

ISO heeft de bezwaren van Brazilië, India, Zuid-Afrika en Venezuela verworpen omdat het protest geen twee derde meerderheid kreeg van de leden van de ISO Technical Management Board en de IEC Standardization Management Board.

Dit wil echter niet zeggen dat de landen die bezwaar hebben ingediend nu geen stem meer hebben. Zij kunnen ook nog bezwaar aantekenen bij de executive councils van ISO en IEC, waarmee de publicatie van de specificatie in ieder geval nog flink kan worden vertraagd. Vorige maand adviseerden de leiders van ISO en IEC al de bezwaren van de vier landen werden verworpen.

De klagers hadden moeite met de manier waarop Microsoft in hun ogen heeft geprobeerd om de standaard te forceren. Microsoft heeft de specificatie van OOXML in november 2005 ingediend bij Ecma International (een andere organisatie voor standaarden) in de hoop het zo sneller door te kunnen voeren bij de ISO. Deze methode werkte en OOXML werd goedgekeurd in de stemronde die volgde.

De landen die bezwaar hebben gemaakt beschuldigden Microsoft dat het bedrijf onjuist heeft gehandeld en dat het niet de juiste processen heeft doorlopen om de goedkeuring te valideren. Daarbij zou de specificatie volgens de landen te onduidelijk zijn om daarover een definitieve beslissing te kunnen nemen.