Dat heeft de ISO zaterdag besloten. Indien Open xml wordt goedgekeurd, kan de technologie in augustus een officiële standaard zijn. Meerdere landen waren tegen een dergelijk versneld proces, mede omdat zij meer voelen voor Open Document Format (ODF). Deze is in 2006 al goedgekeurd als standaard.

Volgens Lisa Rajchel van ISO zullen de klachten en opmerkingen worden meegenomen in de besluitvorming. In totaal zijn er zes landen fel tegen Open xml. Vijf andere landen hebben daarnaast hun twijfels openlijk geuit. Voornaamste bezwaar is dat er veel overlap is tussen Open xml en ODF. Tegenstanders willen dat de twee technologieën meer worden geharmoniseerd. Verder zijn tegenstanders angstig voor patentschendingen door Open xml.