De commissie publiceerde een open brief van die strekking. "De ondertekenaars van deze SC 34 vergadering willen het duidelijk maken dat we de persoonlijke aanvallen die recentelijk gemaakt zijn tijdens het DIS 29500 standaardisatieproject verafschuwen. We geloven dat het standaardendebat gevoerd dient te worden met wederzijds respect, ook al lopen de meningen sterk uiteen."

'OpenXML stinkt'

Aanleiding voor de brief waren demonstraties voor het gebouw waar de ISO-commissie vorig week vergaderde. Daar verzamelden zich enkele tientallen anti-OpenXML demonstranten die onder meer scandeerden: "What's that smell? OOXML!"

De commissie zal binnenkort de definitieve tekst van de OpenXML standaard, die het stempel ISO/IEC 29500 heeft. Daarnaast zijn een aantal resoluties aangenomen over de verdere ontwikkeling van OpenXML. Zo komt een werkgroep die zich zal bezighouden met harmonisatie tussen de twee rivaliserende documentstandaarden ODF en OpenXML.

Alex Brown, die de recentelijke BRM-vergadering over OpenXML in Geneve voorzat, zal een ad hoc groep leiden die zich buigt over procesvoortgang van het documentstandaard. Hij doet op zijn blog verslag van de vergadering en de demonstraties voor de deur.

Onregelmatigheden

Criticasters houden vol dat het intense gelobby en de vermeende onregelmatigheden tijdens stemmingsronden over OpenXML in de verschillende landen het aanzien van standaardisatie-instituut ISO onherstelbaar heeft beschadigd.

Momenteel doen Europese ambtenaren van Neelie Kroes nog onderzoek of Microsoft haar boekje te buiten is gegaan in haar pogingen om OpenXML door de ISO te loodsen.

Overbodig en overdadig

Bovendien zou OpenXML overbodig zijn en slechts verwarring wekken; de wereld heeft immers al de ISO-gecertificeerde documentstandaard ODF? In de onvermijdelijke vergelijking tussen de twee documentformaten doet Alex Brown zelf trouwens ook een curieuze duit in het zakje.

In reactie op het blog van standaardenexpert Andy Updegrove, waarin deze stelt dat ODF schoner is dan OpenXML schrijft Brown: "Daar kan ik inkomen. Ik denk dat ISO/IEC 26300 (ODF 1.0) te vergelijken is met een proper huis gebouwd op goede funderingen dat niet af is; 29500 (OOXML) is een barok kasteel op een klif met overdadige, overhellende torens, geheime gangen en geesten: het is veel té af."